• Şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki mail giriş alanına sisteme kayıt olduğunuz mail adresinizi giriniz ve enter tuşuna basınız. Bu işlemi yaptığınız zaman sistem mail adresinize şifrenizi sıfırlama linki gönderecektir!

  Mail Adresiniz:

  Duyurular

27 EYLÜL YDS SINAV SONUCUNUN İBRAZI EDİLME GEREKLİLİĞİ HAKKINDA! 2020-10-22 18:46

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı 75850160-104.01.03.01-E.54438 sayılı yazısında; Enstitümüz tezli lisansüstü programlarına kaydolan öğrencilerimizin, ÖSYM’nin 27 Eylül 2020 tarihli YDS sınav sonucunu açıklamasından itibaren 5 gün içinde mesai bitimine kadar Enstitümüze ibraz etmeleri, bu belgeyi belirtilen tarihe kadar ibraz etmeyenlerin Enstitümüz kayıt şartlarını sağlayamadığından kayıt işlemlerinin iptal edilmesi gerektiğini belirtilmektedir. Bu sebeple 2020 2021 Güz dönemi Lisansüstü programlarımıza 27 Eylül tarihinde gerçekleşen YDS sınavına gireceğini taahhüt ederek başvuru yapan ve kayıtları gerçekleştirilen öğrencilerimizin 27.10.2020 Salı saat 17:00’ye kadar lisansustu.yildiz.edu.tr adresine kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak, sırasıyla “Talep işlemleri / talep yap / yeni talep yap” kısmından talep tipi olarak “YDS Sınav Sonucu Belgesi Yükleme” seçerek YDS sonuç belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.

Dil şartı olarak “27 Eylül YDS ve Yıldız Sertifikası Online Sınavının İkisine de Girecek Olanlar” taahhüt kısmını seçerek kaydolan öğrencilerimizin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

 • Yıldız Sertifikası Online Sınavından en az 60 puan ile Türkçe tezli yüksek lisans programlarımıza kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca YDS belgelerini sisteme yüklemelerine gerek bulunmamaktadır.
 • İngilizce tezli yüksek lisans ve doktora programlarımız için Yıldız Sertifikası Online Sınavı kabul edilmediğinden, YDS sınav sonuç belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

NOT: Sisteme yüklenecek olan YDS sınav puanı, YTÜ Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarında yer alan taban puan şartını sağlaması gerekmektedir. İlgili Puan şartları için tıklayınız

2020-2021 Güz Dönemi Lisansüstü Programlara Ek Yerleştirme Süreci Tamamlanmıştır 2020-10-15 15:49

2020-2021 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Ek Yerleştirme süreci tamamlanmıştır.

09.10.2020 Saat: 18:00 ile 11.10.2020 Saat: 23:59 arasında istenen belgeleri sisteme yükleyerek program tercihlerini yapmış olan ve belgelerinde sorun olmayan öğrenciler genel başarı puanı esas alınarak üst sıradan başlamak kaydı ile kontenjan dahilinde kayıt edilmiştir.

Kaydı gerçekleştirilen öğrencilere bilgi e-postası gönderilmiştir.

Kaydı yapılan öğrencilerimizin "2020-2021 Güz Yarıyılı Ders Kayıtları hk. (7143 Saylı Af Kanunu ile Kaydı Açılan Öğrenciler dahil) Güncelleme: 06.10.2020" duyurusunu dikkatle okuması ve ders seçimlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

2020-2021 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Ek Yerleştirme Yapılması Hakkında Duyuru (Güncelleme: 09.10.2020-Saat: 17.55) 2020-10-09 18:19

2020-2021 Güz yarıyılı lisansüstü kayıt döneminde “asıl kayıt” ve “kalan kontenjan kadar yedek kayıt” süreçleri tamamlanmıştır.

Ancak, pandemi nedeniyle bazı lisansüstü programlarımızda boş kalan kontenjanlar olmuştur. Bu kapsamda; Enstitü yönetim kurulu kararıyla boş kalan kontenjanlara kayıt yapılabilmesi için, YTÜ senato esaslarında belirtilen minimum başarı puanını sağlamış adaylar yedek olarak ilan edilerek ek yerleştirme kapsamında kalan boş kontenjan kadar değerlendirmeye alınacaktır.

Aşağıdaki linkte yer alan listede adı geçen adaylardan yedek olarak değerlendirilmeye alınabilmesi için başvuru yapmak isteyenlerin 09.10.2020 Saat: 18:00 ile 11.10.2020 Saat: 23:59 arasında istenen belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıca daha önce yapılmış olan program tercihleri sistemsel yeni düzenleme nedeniylekaldırıldığından, ilgili adayların evrak yükleme ekranında ilan edilmiş olan ek yerleştirme listesindeki programlarını tercih etmeleri gerekmektedir (İki programa başvuru yapmış olan adayların tek bir programı seçmeleri gerekmektedir.). Her evrak yükleme işlemi sonrasında, ilgili satırda yer alan kaydet butonuna tıklayıp kaydetmeyi unutmayınız.

Yüklenen belgeler Enstitü tarafından 12-13 Ekim 2020 tarihleri arasında kontrol edilecektir. Belgelerinde sorun olmayan ve tezsiz programlarda ücret ödemesi gereken adaylar kayıt hakkı kazanmaları durumunda iletişim kurularak ödeme yapmaları ve ödeme dekont bilgilerini sisteme girmeleri gerektiği iletilecektir. Kendilerine verilen süre içerisinde ödeme işlemini gerçekleştirmeleri durumunda kayıtları gerçekleştirilecektir.

 

Kesin kaydı yapılan adaylara e-posta yoluyla öğrenci numaraları gönderilecektir.

 

Güncelleme: 09.10.2020 Saat: 17.55

Lisans, Ön lisans (Açık Öğretim Fakülteleri dahil) kaydı olan öğrencilerimiz Enstitümüz programlarına kesin kayıtları gerçekleştiğinde ilgili dönem katkı paylarını Ziraat Bankası Levent İstanbul Girişimci Şubesi:TR950001002250447846845473 numaralı hesaba 140 TL ödeyerek dekontlarını harcbirimi@yildiz.edu.trbirimine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir. Harç borcunu ödemeyen öğrencilerimiz dönem içinde Üniversitemiz harç birimi tarafından borçlandırılacaktır.

Tezli Lisansüstü programlarımıza kayıt olan öğrencilerimizden, ikinci bir yükseköğretimdeki kayıtları Tezsiz yüksek lisans, Tezli 2.Öğretim, Lisans 2. Öğretim ve Özel / Vakıf Üniversiteleri ise herhangi bir katkı payı ödemesi yapmayacaklardır.

Kayıt yapıldığına dair tarafınıza e-posta gelmeden lütfen harç ödemesi yapmayınız.

 

2020-2021 Güz yarıyılı lisansüstü kayıt döneminde asıl ve kalan kontenjan kadar yedek hakkı kazanmış olup kayıtlarını yaptırmamış ya da belge eksikliklerinden dolayı kayıtları uygun görülmemiş olan adaylar ek yerleştirme kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme ve kesin kayıt süreçlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için online başvuru ve kayıt sistemine yükleyeceğiniz belgelerin tam ve sorunsuz olmasına dikkat ediniz.

Başka bir tezli lisansüstü programda kaydı bulunan ve enstitümüz tarafından tezli lisansüstü bir programa kesin kaydı gerçekleştirilen adayların -kesin kayıtlarının yapıldığına dair e-postanın kendilerine gönderilmiş olması durumunda- diğer lisansüstü programdaki kayıtlarını 20 Ekim 2020 tarihine kadar üniversitelerinden sildirerek YÖK sistemine yansıtılmasını sağlamaları gerekmekte olup ilgili işlemi gerçekleştirmeyen öğrencilerin üniversitemizdeki kayıtları silinecektir.

 

Gerekli belgeler için tıklayınız.

 

Ek yerleştirme yedek listesi için tıklayınız.

 

Ek yerleştirme başvurusu için tıklayınız.

Tez Aşamasında Olan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Ek Süre (1 Dönem) Talebi Hakkında 2020-10-04 18:49

"YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği:  (Ek:RG-10/6/2020-31151) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz." hükmü gereğince ek süre talepleri 05.10.2020 tarihinde başlayacak olup 16.11.2020 tarihinde son bulacaktır. Sadece Tez aşamasında olan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri başvuru yapabilirler. Başvuru yapacak olan öğrencilerimizin aşağıdaki durumları dikkate almaları gerekmektedir.

1) Sadece Tez Aşamasında Olan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Başvuru Yapabilirler.

a) Doktora Tez Aşaması: Tez Önerisinden Başarılı Olmak

b) Tez Aşaması Tezli Yüksek Lisans: Ders Yükünü Tamamlamış Olmak (Kayıtlı olunan yüksek lisans programın minumum zorunlu ve seçmeli dersleri dahil)

2) 2020-2021 Güz Dönemi Harç Borcunu Ödemiş Olmak (Harç borcu olanların ek süre talepleri kabul edilmeyecektir)

3) Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri Ek Süre Talebinde Bulunamaz.

4) Ek Süre Talebi Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Kabul Edilen Öğrencilerimizin  Azami Sürelerine 1 Dönem Eklenecektir.

5) Ek Süre Talebi Yapmış olan Tez Aşamasındaki Öğrencilerimizin 2020/2021 Güz Döneminde YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato Uygulama Esaslarında yer alan yükümlülüklerini (Tez ve Uzmanlık Alan Dersleri Seçimi, Tez İzleme Komitesi Raporu vb.) yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Yukarıdaki Şartları Sağlayan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimiz kullanıcı adı ve şifreleri ile online sisteme (lisansüstü.yildiz.edu.tr) giriş yaparak "Talep İşlemleri" ve "Talep Yap" kısmında yeni talep oluşturmaları ve kaydetmeleri yeterlidir. Yapılan işlem sadece başvuru işlemi olup nihai karar başvuru bittikten sonra Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verecektir.

2020-2021 Güz Dönemi Tezli Lisansüstü Programlara Yedek Kayıt Hakkı Kazananların İlanı Hk. 2020-10-02 18:56

2020-2021 Güz Yarıyılı Tezli Lisansüstü Programlara Yedek Listelerden Kayıt Hakkı Kazanan Aday Listeleri ilan edilmiştir. Yedek listede hak kazanmış olan adaylarımız çevrim içi kesin kayıt için gerekli belgeleri online başvuru sistemine yükleme yapmaya başlayabilirler. Kesin kayıt için belge yükleme işlemleri bugün (02.10.2020-Saat 17.00) itibariyle başlamış olup 04.10.2020 Pazar günü SAAT 23:59'da sona erecektir. Adaylarımıza, sistemsel problemler ve altyapı sorunları sebebiyle oluşabilecek aksaklıkları göz önüne alarak belirtilen sürenin sonunu beklemeden kayıt evraklarını yüklemesi tavsiye edilmektedir. Tezli Lisansüstü Programlar Yedek Listeleri için Tıklayınız.

2020-2021 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarımıza ÇEVRİM İÇİ kayıtlar hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız.

2020-2021 Güz Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans 3.Aşama Yedek Listesi 2020-09-29 17:05

2020-2021 Güz Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans 3 .aşama yedek listesi ektedir. Yedek 3. aşama kayıt hakkı kazanan adayların, 30.09.2020 Çarşamba saat 16:00'ya kadar çevrim içi kayıtlarının yapılabilmesi için kayıt evraklarını sisteme yüklemeleri ve harç ücretini ödemeleri (online ödeme yapmayanlar dekont numarasını da sisteme girmeleri gerekmektedir.) gerekmektedir.        Çevrim içi kayıt ve harç ücretleri bilgilendirmesi için tıklayınız.

2020-2021 Güz Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans 2.Aşama Yedek Listesi 2020-09-28 18:01

2020-2021 Güz Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans 2 .aşama yedek listesi ektedir. Yedek 2. aşama kayıt hakkı kazanan adayların, 29.09.2020 Salı saat 16:00'ya kadar çevrim içi kayıtlarının yapılabilmesi için kayıt evraklarını sisteme yüklemeleri ve harç ücretini ödemeleri (online ödeme yapmayanlar dekont numarasını da sisteme girmeleri gerekmektedir.) gerekmektedir.        Çevrim içi kayıt ve harç ücretleri bilgilendirmesi için tıklayınız.

2020-2021 Tezli Lisansüstü Asil/Yedek/Kazanamadı Tam Liste İlanı 2020-09-26 12:49

2020/2021 Tezli Lisansüstü Asil/Yedek/Kazanamadı listesi ekte yer almaktadır. Asil kayıt hakkı kazanan adaylarımız kayıt için gerekli olan evraklarını online sistemimize yüklemeye başlayabilirler. 30.09.2020 Çarşamba saat 16:00 a kadar evrak yüklemenin tamamlanması gerekmekedir. Adaylarımızın sistemsel sorun yaşamaması için belirtilen sürenin sonunu beklemeden kayıt evraklarını yüklemesi tavsiye edilir. Çevrim içi kayıt evrak yükleme ve haç bilgilendirmesi için tıklayınız

Yeni kayıt olacak olan öğrencilerimizin şifreleri bilgi işlem merkezi tarafından kayıt olmuş oldukları online sistemde yer alan mail adreslerine gönderilecektir. 28.09.2020 tarihinden itibaren kayıt olacak öğrencilerin şifreleri  01.10.2020 tarihinden itibaren e-posta adreslerine iletilecektir. (Mail spam klasörünüzü kontrol etmeyi unutmayınız)

Şifre işlemlerinde ve ders seçiminde yaşayacağınız problemler için: bilgiislem@yildiz.edu.tr adresi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Tezli Lisansüstü Asil/Yedek İlanı 2020-09-25 18:37

2020-2021 Güz dönemi Lisansüstü kayıtlar PANDEMİ sebebi ile ÇEVRİM İÇİ olarak yapılmaktadır. Çevrim içi kayıtlar için sistemimizde güncellemeler devam etmekte olduğundan bugün ilan edilmesi gereken Tezli Lisansüstü Asil/ Yedek ilanları 26.09.2020 Cumartesi gün içerisinde yapılacaktır.

Çevrim içi kayıt bilgilendirmesi için tıklayınız.

2020-2021 Güz Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans 1.Aşama Yedek Listesi 2020-09-25 15:20

2020-2021 Güz Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans 1 .aşama yedek listesi ektedir. Yedek 1. aşama kayıt hakkı kazanan adayların, 28.09.2020 Pazartesi saat 16:00'ya kadar çevrim içi kayıtlarının yapılabilmesi için kayıt evraklarını sisteme yüklemeleri ve harç ücretini ödemeleri (online ödeme yapmayanlar dekont numarasını da sisteme girmeleri gerekmektedir.) gerekmektedir.        Çevrim içi kayıt ve harç ücretleri bilgilendirmesi için tıklayınız.

Yeni kayıt olmuş ve olacak olan öğrencilerimizin şifreleri bilgi işlem merkezi tarafından kayıt olmuş oldukları online sistemde yer alan mail adreslerine gönderilecektir. 25.09.2020 tarihine kadar kayıt olmuş olan öğrencilerin şifreleri 28.09.2020 tarihi itibari ile e-posta adreslerine iletilecektir. 28.09.2020 tarihinden itibaren kayıt olan öğrencilerin şifreleri ise 01.10.2020 tarihinden itibaren e-posta adreslerine iletilecektir.

Şifre işlemlerinde ve ders seçiminde yaşayacağınız problemler için: bilgiislem@yildiz.edu.tr adresi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

YTÜ Çevrim İçi Yabancı Dil Sınavı Sonuçları Hk. 2020-09-25 13:45

YTÜ Sınav Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen YTÜ Çevrim İçi Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklanmış olup, sonuç belgenizi http://sinav.yildiz.edu.tr/ sayfasından alabilirsiniz.

Asil/Yedek ilanından sonra kayıt tarihleri arasında (asil kayıtlar asil kayıt tarihlerinde, yedek kayıtlar yedek kayıt tarihlerinde) kayıt evraklarıyla beraber yabancı dil belgenizi de yükleyebilirsiniz. Mail, online soru vs şeklinde belgenizi göndermeyiniz.  

2020-2021 Güz Dönemi Tezsiz yüksek Lisans Başvuru Sonuçları 2020-09-22 10:27

2020-2021 Güz Dönemi tezsiz lisansüstü başvuru sonuç listesine Ek'ten ulaşabilirsiniz.

 

Başarılar Dileriz 

 

Belge Talep Hk. 2020-09-11 08:59

Pandemi süresince tüm belgeler (transkript, öğrenci belgesi vb.) lisansustu.yildiz.edu.tr adresinden "Belge Talep" den

yapılacak olup, online sistemde kayıtlı mail adrsinize gönderilecektir.

2019-2020 Güz Dönemi-Güz Dönemi Uzatma/Bahar Dönemi Öğrencileri için Turnitin Sistemine Tez Yükleme 2020-06-05 09:52

2019-2020 Güz Dönemi ve Güz Dönemi Uzatma öğrencilerinin benzerlik raporu oluşturabilmeleri için Turnitin sisteminde hesap oluşturması gerekmektedir. Sınıf Numarası: 24920276, Sınıf Kayıt Anahtarı: 3833108 girerek “2019-2020 Güz Dönemi Uzatma Jüriye Teslim/Savunma Sonrası Kabul Edilen” sınıflarını görüntüleyebilirsiniz.

2019-2020 Bahar Dönemi mezuniyet başvuru sürecinde Turnitin’e tez yüklemek için Turnitin sisteminde hesap oluşturmanız gerekmektedir. Sınıf Numarası: 24920276, Sınıf Kayıt Anahtarı: 3833108 girerek “2019-2020 Bahar Dönemi Jüriye Teslim/Savunma Sonrası Kabul Edilen” sınıflarını görüntüleyebilirsiniz.

Turnitin sisteminde daha önceden bir hesabınız varsa ve ilgili sınıfı görüntüleyemiyorsanız, ekranda “ bir sınıfa kaydol” veya “enroll in a class” butonuna basarak ilgili dönemin Sınıf Numarası ve Sınıf Kayıt Anahtarı girip ödevinizin (döneminizin) bulunduğu sınıfı görüntüleyebilirsiniz.

2019-2020 Güz Dönemi Mezuniyet Başvurusu Yapmış ve Mezuniyet Süreci Devam Eden Öğrencilerimizin Dikkatine 2020-06-02 15:27

2019-2020 Güz Dönemi Mezuniyet Başvurusu Yapmış ve Mezuniyet Süreci Devam Eden Öğrencilerimizin Süreçleri ile ilgili Detaylar için Tıklayınız.

COVİD-19 Salgını Sebebiyle Durdurulan Lisansüstü Süreçlerin Yürütülmesi Hk. 2020-05-26 18:35

COVID-19 Salgını sebebiyle Haziran ayından itibaren lisansüstü süreçlerin (Mezuniyet, Doktora Yeterlik Sözlü Sınavları, Doktora Tez Öneri Sınavları ve Tez İzleme Komitesi Ara Raporları) online olarak yürütülmesi ile ilgili detaylar belirlenmiştir. İlgili süreçler için Tıklayınız

2019-2020 Bahar Dönemi Mezuniyet Başvuru Tarihleri 2020-05-19 12:15

2019-2020 Bahar Dönemi güncel mezuniyet başvuru takvimimize fbe.yildiz.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 2019-2020 Bahar Dönemi için bu tarihler haricinde farklı bir başvuru tarihi ilan edilmeyecektir.  İlk tez tesliminin ne şekilde yapılacağı mezuniyet sürecinde fbe.yildiz.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

COVID-19 Salgını Sebebiyle Kayıt Dondurma Talepleri ve 2019-2020 Bahar Yarıyılında Harç Ücreti Ödemesi Yapan Öğrenciler Hakkında 2020-05-08 14:18

 

Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencilerimizin dilekçeleri eğitim aşamalarına göre incelenmekte ve ders aşamasında olan öğrencilerimizin kayıt dondurma talepleri Enstitü Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülerek karar alınmaktadır. 29.04.2020 tarihli EYK kararı ile ders aşamasında olan bir kısım öğrencimizin kayıt dondurma kararları alınmış ve Ananilim dallarına EBYS aracılığı ile iletilmiştir. Henüz EYK kararı alınmamış ders aşamasındaki öğrencilerimizin durumları incelenerek yapılacak olan EYK toplantısında görüşülerek karara bağlanacaktır. Tez aşmasında olan öğrencilerimizin kayıt dondurma talepleri ise YÖK kararı gereği danışmanlarının onaylarının alınabilmesi için Anabilim dallarına EBYS aracılığı ile yazılmaktadır. Danışman onayı olumlu olan tez aşamasındaki öğrencilerimizin de kayıt dondurma kararları Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek nihai karar için Üniversite Yönetim Kuruluna sunulacaktır. En kısa sürede alınan kararlar GSIS otomasyon sistemine işlenecektir.

 

Kayıt dondurma talepleri kabul edilen ve 2019-2020 Bahar Dönemi harç ödemelerini yapan öğrencilerimiz için Sağlık Kültür Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuru için Tıklayınız.

2020-2021 Güz Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kayıt Takviminin Güncellenmesi Hk. 2020-05-06 15:09

COVID-19 Salgını sebebiyle, lisansüstü programlarımıza başvuru ve kayıt takviminin (yabancı dil sınavı, başvuru, kayıt, ders kayıt takvimi) güncelleme çalışmaları devam etmekte olup güncellenmiş takvim en kısa sürede web sitemizde ilan edilecektir. 

COVID-19 Salgın Sebebi ile Kayıt Dondurma Talebi Başvurusu Sona Ermiştir. 2020-04-25 00:22

Yapmış olduğumuz duyurular neticesinde 24.04.2020 tarihine kadar COVID-19 Salgın sebebi ile kayıt dondurma dilekçeleri alınmıştır. Belirtilen tarih sona erdiğinden dolayı COVID-19 Salgın sebebi ile kayıt dondurma talebi dilekçe yükleme kategorisi kapatılmış olup başvuru talebi sonlandırılmıştır. Kayıt dondurma talep dilekçelerini sistemimize yükleyen öğrencilerimizin dilekçeleri incelenerek yapılacak olan Enstitü Yönetim Kurulu toplantımızda nihai karar verilecektir. Web adresimizde ilgili başvuru sonuçları ayrıca duyurulacaktır. Öğrencilerimizin nihai karar verilene kadar UZEM aracılığı ile derslere devam etmeleri tavsiye edilir.

COVID-19 Salgını Sebebiyle Lisansüstü Süreçler Hakkında Duyuru 2020-04-04 13:31

COVID-19 Salgını sebebi ile kayıt dondurma dilekçelerin yüklenmesi için süre uzatılmıştır. Dilekçelerin yüklenmesi için son tarih 24.04.2020 Cuma günüdür. Kayıt dondurma dilekçeleri YÖK mevzuatı ve kararları doğrultusunda öğrencilerimizin durumlarına göre değerlendirilerek nihai karar Enstitü Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetimi tarafından verilecektir. Öğrencilerimiz, nihai kayıt dondurma kararı verilene kadar UZEM üzerinden verilen derslerine devam etmeleri gerekmektedir.

COVID-19 küresel salgın nedeniyle ikametgahlarına dönen öğrencilerimizin, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları sağlamakta zorlanabilecekleri öngörüldüğünden, uzaktan eğitimle devam edemedikleri dersler nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için 31.03.2020 tarihli ve 75850160-104.01.02.04-E.24625 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yazısına istinaden tüm lisansüstü öğrencilerimiz, 2019-2020 Bahar dönemi için 24.04.2020 tarihine kadar kayıt dondurma talebinde bulunabilirler(Kayıt dondurulan dönem azami süreden sayılmayacaktır.)

NOT: 2019-2020 Bahar dönemi için harç ücreti olan ve ödeme takvimi içerisinde harç ücretini ödemeyen öğrencilerimizin kayıt dondurma talepleri kabul edilmeyecektir.

NOT: Bu süreçte tez döneminde olup 2019-2020 Güz Dönemi sonu itibari ile azami süresi biten ve mevzuattaki süreleri kullanarak mezuniyet işlemleri devam eden yüksek lisans öğrencileri kayıt dondurma talebinde bulunamayacak olup eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecektir.

Kayıt Dondurma Başvuru Son Tarih: 24.04.2020 Cuma

Kayıt Dondurma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru dilekçeleri fiziksel ortamda alınmayacak olup  lisansustu.yildiz.edu.tr adresinden başvurular alınacaktır. Talep için şifre ve kullanıcı adı ile sisteme giriş yaptıktan sonra sol üst köşede yer alan mesaj sembolü kısmından, mesaj kategorisi olarak “COVID-19 Salgını Sebebi ile Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi Yükleme” seçeneğini seçin. İlgili mesaj metnine kayıt dondurmak istediğinizi belirterek “Yeni Ek Ekleme” kısmından kayıt dondurma talebinizin yer aldığı imzalı ve tarihli dilekçenizi yükleyiniz (Kayıt Dondurma Örnek Talep Dilekçesi Ek'te mevcuttur ). Dilekçenizde COVID-19 salgını sebebi ile kayıt dondurmak istediğinizi, öğrenci numaranızı, ad, soyad, program ve iletişim bilgilerinizi mutlaka belirtiniz. Başvuru son tarihi olan 24.04.2020 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Dilekçeyi çıktı alacak durumda değilseniz; "A4" boyutundaki boş bir kağıda, örnek dilekçede yer alan tüm bilgi ve ifadelerin okunaklı el yazısı ile yazılıp imzalandıktan sonra akıllı telefonlar ile taranarak yükleyebilirsiniz)

Kayıt dondurma talep dilekçesi vermek istemeyen öğrencilerimizin süreçleri aşağıdaki şekilde ilerleyecektir:

 1. Doktora yeterlik sözlü sınavları haziran ayına ertelenmiştir. Haziran ayında ilgili süreç tekrar değerlendirilerek gerektiğinde doktora sözlü sınavların dijital yöntem ile yapılmasına karar verilebilecektir. 2019-2020 Bahar döneminde Doktora yeterlik yazılı sınavdan başarılı olmuş olan öğrencilerimiz bu dönem kayıt dondurma talebinde bulundukları takdirde 2020-2021 Güz Döneminde sadece doktora yeterlik sözlü sınavına gireceklerdir. Yeterlik Yazılı sınavdan başarısız olan öğrencilerimiz ise kayıt dondurma talebi yapmaları durumunda ise 2020-2021 Güz Döneminde yazılı sınav aşamasından başlayarak tekrar doktora yeterlik sınavına gireceklerdir.
 2. Doktora tez öneri sınavına girmesi gereken öğrencilerimizin tez öneri toplantı tarihleri de Haziran ayına ertelenmiştir. Haziran ayında ilgili süreç tekrar değerlendirilerek gerektiğinde doktora tez öneri sınavların dijital yöntem ile yapılmasına karar verilebilecektir.
 3. Tez izleme komite toplantıları Mayıs ayında yapılmayarak Haziran ayına ertelenmiştir. Haziran ayında ilgili süreç tekrar değerlendirilerek gerektiğinde doktora tez izleme toplantılarının dijital yöntem ile yapılmasına karar verilebilecektir.
 4. 10 Nisan tarihindeki mezuniyet başvurumuz kaldırılmış olup mezuniyet başvuruları 18 Mayıs tarihinde lisansustu.yildiz.edu.tr adresinden alınacaktır. 2020-2021 Güz Dönemi lisansüstü kayıt takviminde güncelleme yapılacak olup 18 Mayıs tarihinde mezuniyet başvurusu yapacak olan öğrencilerimiz doktora kayıtlarından önce mezun olabileceklerdir. Mezuniyet süreçlerinin nasıl yürütüleceği mezuniyet başvuru sonrasında ayrıca duyurulacaktır.
 5. 2020-2021 Lisansüstü başvuru ve kayıt takvimimiz ileri bir tarihe alınacak olup WEB adresimizden bu konudaki duyuruları takip ediniz.
 6. Tez savunma sınavından başarılı olmuş olan öğrencilerimizin ciltli tez teslimleri için mevzuatta belirtilen süreler Haziran aynına kadar durdurulmuştur. Ancak ilgili öğrenciler tez teslim yapmak isterlerse danışmanlarının onayını almak şartıyla tezlerini teslim edebilirler. Tez teslim öncesinde tez şablon kontrolü Enstitümüz araştırma görevlileri tarafından dijital ortamda yapılacaktır. Bez Ciltli bastırmak istediğiniz tezin pdf halini randevu almış olduğunuz araştırma görevlilerine mail ortamında göndermeniz gerekmektedir. Kontrol sonrasında görevli personelimiz sizlere düzeltme yapılacak kısımları iletecektir. Not: Bu süreçte tez kontrol randevusu yalnızca FBE asistanları tarafından verilecektir. NOT: lisansustu.yildiz.edu.tr adresinden mezuniyet başvurusu yapmış olan ve mezuniyet süreçleri devam eden (tez savunma, uzatma sonrası tez savunma, tez teslim vs.) öğrencilerimizin mezuniyet süreçleri için işleyen mevzuatta belirtilen süreler COVID-19 sebebi ile durdurulmuştur.  COVID-19 sebebiyle ile durdurulmuş olan süreler lisansustu.yildiz.edu.tr sisteminde yer alan mezuniyet süreçlerinize henüz eklenmemiş ise, sistem tarafından otomatik olarak gönderilmekte olan e-mailleri dikkate almayınız.
 7. Kayıt dondurma talebi yapmamış olan ve 18 Mayıs 2020 tarihinde mezuniyet başvurusunda bulunacak olan Yüksek Lisans öğrencilerimizden yayın şartı olarak konferans/sempozyum katılım belgesi yerine tezinden çıkan bilimsel çalışmanın kabul belgesi yeterli olacaktır. 30 Haziran 2020 tarihinden önce düzenlenecek olan bir konferansa/sempozyuma bildirisini göndermiş ancak kabul belgesini alamadan konferans ertelenmiş veya iptal edilmiş ise ilgili konferansa bildirisini gönderdiğini ispatlayan doküman ile de mezuniyet başvurusu yapabilirler. Bir konferansa ya da sempozyuma teziyle ilgili bildiri göndermiş ancak kabul belgesine alamadan ilgili bilimsel etkinlik ertelenmiş veya iptal edilmiş öğrenciler hakkında ise Enstitü Yönetim Kurulu ayrıca bir değerlendirme süreci yürütecektir. Her iki durum için başvuru esnasında durumu anlatan bir dilekçe ve ekinde Bildiri Kabul Metni/Bildiri Teslim Edildi yazısı, ilgili konferansın iptal edildiğini ya da ertelendiğini belirten duyuruyu ya da ekran görüntüsünü dilekçelerine ekleyerek sisteme yüklemelidirler.  Yukarıda belirtilen durumların kabul edilebilmesi için ilgili konferansların ertelenme veya iptal olmadan önceki düzenlenme tarihi en geç 30 Haziran 2020 olmalıdır.

 

 1. 2019-2020 Bahar dönemi için Erasmus kapsamında yurt dışında bulunmuş ve salgın sebebi ile ülkeye dönüş yapmış olan öğrencilerimiz 2019-2020 bahar dönemi ERASMUS feragat dilekçelerini (döndükleri tarihi belirterek) ERASMUS Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Ayrıca 2019-2020 bahar dönemi kayıt dondurma dilekçelerini 19.04.2020 tarihine kadar  lisansustu.yildiz.edu.tr  adresine yükleyebilirler.

 

Covid-19 Salgını süresince Enstitümüze e-posta/mesaj göndermek için tıklayınız.

 

 

Yeni Kullanıcı Hesabı Oluşturma Hk. 2018-05-31 09:00

Sitemizdeki tüm işlemler için kullanıcı girişi gerekmektedir. Yeni kullanıcı hesabı oluşturmak için ekteki yönergeleri inceleyebilirsiniz. Hesap oluşturmak veya giriş yapmak için tıklayınız.

 • Kullanıcı Tipi seçimi (Yerli Öğrenci/ Yabancı Öğrenci) hesap oluşturulduktan sonra değiştirilemez. 
 • Bir TC Kimlik No./ Pasaport No./ YU No. ile yalnızca bir hesap oluşturulabilir. (KKTC uyruklu öğrenciler, kullanıcı tipini Yerli Öğrenci olarak seçmelidir.)
SIKÇA SORULAN SORULAR 2016-06-17 10:00

SIKÇA SORULAN SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ.

  Ana Sayfa

 Yıldız Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Alert

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at tellus sed mauris mollis pellentesque nec a ligula. Quisque ultricies eleifend lacinia. Nunc luctus quam pretium massa semper tincidunt. Praesent vel mollis eros. Fusce erat arcu, feugiat ac dignissim ac, aliquam sed urna. Maecenas scelerisque molestie justo, ut tempor nunc.

DANGER!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at tellus sed mauris mollis pellentesque nec a ligula. Quisque ultricies eleifend lacinia. Nunc luctus quam pretium massa semper tincidunt. Praesent vel mollis eros. Fusce erat arcu, feugiat ac dignissim ac, aliquam sed urna. Maecenas scelerisque molestie justo, ut tempor nunc.

Success

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at tellus sed mauris mollis pellentesque nec a ligula. Quisque ultricies eleifend lacinia. Nunc luctus quam pretium massa semper tincidunt. Praesent vel mollis eros. Fusce erat arcu, feugiat ac dignissim ac, aliquam sed urna. Maecenas scelerisque molestie justo, ut tempor nunc.

Warning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at tellus sed mauris mollis pellentesque nec a ligula. Quisque ultricies eleifend lacinia. Nunc luctus quam pretium massa semper tincidunt. Praesent vel mollis eros. Fusce erat arcu, feugiat ac dignissim ac, aliquam sed urna. Maecenas scelerisque molestie justo, ut tempor nunc.

Information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at tellus sed mauris mollis pellentesque nec a ligula. Quisque ultricies eleifend lacinia. Nunc luctus quam pretium massa semper tincidunt. Praesent vel mollis eros. Fusce erat arcu, feugiat ac dignissim ac, aliquam sed urna. Maecenas scelerisque molestie justo, ut tempor nunc.

Danger

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at tellus sed mauris mollis pellentesque nec a ligula. Quisque ultricies eleifend lacinia. Nunc luctus quam pretium massa semper tincidunt. Praesent vel mollis eros. Fusce erat arcu, feugiat ac dignissim ac, aliquam sed urna. Maecenas scelerisque molestie justo, ut tempor nunc.

Some Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at tellus sed mauris mollis pellentesque nec a ligula. Quisque ultricies eleifend lacinia. Nunc luctus quam pretium massa semper tincidunt. Praesent vel mollis eros. Fusce erat arcu, feugiat ac dignissim ac, aliquam sed urna. Maecenas scelerisque molestie justo, ut tempor nunc.