• FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Hoşgeldiniz, Lütfen Giriş Yapın

  Şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki mail giriş alanına sisteme kayıt olduğunuz mail adresinizi giriniz ve enter tuşuna basınız. Bu işlemi yaptığınız zaman sistem mail adresinize şifrenizi sıfırlama linki gönderecektir!

  E-Posta Adresiniz:

Duyurular

Sitemizdeki tüm işlemler için kullanıcı girişi gerekmektedir. Yeni kullanıcı hesabı oluşturmak için ekteki yönergeleri inceleyebilirsiniz. 

 • Kullanıcı Tipi seçimi (Yerli Öğrenci/ Yabancı Öğrenci) hesap oluşturulduktan sonra değiştirilemez. 
 • Bir TC Kimlik No./ Pasaport No./ YU No. ile yalnızca bir hesap oluşturulabilir. (KKTC uyruklu öğrenciler, kullanıcı tipini Yerli Öğrenci olarak seçmelidir.)

2022-2023 Güz Dönemi Tezli ve Tezsiz Programlarımıza boş kalan kontenjan kadar kesin kayıt hakkı kazanan yedeklerin ilanı için Tıklayınız

2022-2023 Güz Dönemi lisansüstü başvuru sonuçları ve lisansüstü yatay geçiş başvuru sonuçları ektedir.

Enstitümüzden '21-'22 Bahar Yarıyılında Tezli Yüksek Lisans mezunu olup kontenjan dışı sınavsız olarak doktoraya kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin listesi ektedir. 

Çevrim içi evrak yükleme işlemleri ve detaylı bilgi için fbe.yildiz.edu.tr adresimizde ilan edilmiş olup ilgili duyurumuz için Tıklayınız.

2022-2023 Güz Yarıyılı lisansüstü programlarımıza başvuru yapmış/yapacak olan adaylarımızın değerlendirme süreçleri ve yazılı giriş sınavı ve/veya sözlü mülakat yer, tarih ve saat bilgileri için Tıklayınız.

NOTLAR:

 • Bu süreçte, sınavlarla ilgili diğer bilgiler için anabilim dallarımızın web adreslerini de ayrıca takip etmeniz gerekmektedir. Lisansüstü değerlendirme sürecindeki sorularınız için lisansüstü program iletişim listesinde belirtilmiş olan öğretim üyelerimizle iletişime geçebilirsiniz.
 • Yatay geçiş başvurularını yapmış olan adaylarımızın da ilgili programların yazılı giriş sınavı ve/veya sözlü mülakatlarına girmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, başvuruları değerlendirilmeyecektir.

Öğretim dili İngilizce olan yüksek lisans ve doktora programı adaylarımızdan 28 Ağustos 2022 YÖKDİL sınavı ile online başvuru sistemi (lisansustu.yildiz.edu.tr) üzerinden son başvuru tarihine kadar başvurularını yapabileceklerdir. Online başvuru sitemi üzerinden "28 Ağustos 2022 YÖKDİL Sınavı" sınav türünü seçerek mevzuatta yer alan minimum puan değerinin sisteme girilmesi gerekmektedir. Söz konusu adaylarımızın kayıt hakkı kazanmaları durumunda, akademik takvimde belirtilen "Asil/Yedek Kayıt Hakkı Kazananlar için Kayıt Evraklarının Çevrimiçi Olarak Sisteme Yükleme" tarihlerinde geçerli minimum puanı sağlanmış oldukları sınav sonuç belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. İlgili sınav sonuç belgelerini sisteme yüklemeyenler veya geçerli bir sınav sonucu olmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

2022-2023 Güz Dönemi Lisansüstü Programlar için Akademik Takvim - Yeni Kayıtlar

Tez aşamasındaki doktora öğrencilerinin yüz yüze veya çevrim içi yapılacak olan Tez İzleme Komite toplantıları için başvuru ve değerlendirmeler lisansustu.yildiz.edu.tr online sistemi üzerinden yapılmaktadır. lisansustu.yildiz.edu.tr sisteminden yapılacak olan başvurular ve değerlendirme kılavuzu ektedir.

Not: 2021-2022 Güz Döneminde lisansustu.yildiz.edu.tr üzerinden Tez İzleme toplantısı için başvuru ve değerlendirme sürecini yapmış olan öğrencilerimiz 2021-2022 Bahar Dönemi için geçmiş başvuru ekranından "+Yeni Rapor Oluştur" butonuna tıklayarak yeni dönem Tez İzleme raporu başvuru ve değerlendirme sürecini başlatmaları gerekmektedir.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin tez danışman atama başvuruları online sistem üzerinden yapılmaya başlanmıştır. lisansustu.yildiz.edu.tr sisteminden yapılacak olan başvurular ve değlerlendirme kılavuzu ektedir.

Yatay geçiş kontenjanı ilan edilmiş programlara başvuru yapmak isteyen öğrenciler, YTU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü Madde 12'de yer alan şartları sağlamaları durumunda, lisansustu.yildiz.edu.tr sistemi üzerinde Yatay Geçiş Başvuru Modülünden başvurmaları gerekmektedir. Lisansüstü Başvuru kısmından başvuru kesinlikle yapılmamalıdır. Başvurularını başarıyla gerçekleştiren ve şartları sağlayan öğrenciler akademik takvimde belirtilen mülakat tarihlerinde mülakata girmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme esasları, YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Başvuruların Değerlendirilmesi Madde 10'da yer almaktadır.

29.12.2021 tarihinde değişiklik yapılan Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları uyarınca, Üniversitemiz lisans programlarını ONUR, YÜKSEK ONUR, DERECE veya DERECEDEN DAHA YÜKSEK AGNO ile bitiren mezunlarımız tercih ettikleri bir BÜTÜNLEŞİK DOKTORA programına kontenjan açılmış olması ve bütünleşik doktora asgari şartlarını sağlamaları şartıyla kontenjan dışı SINAVSIZ kayıt yaptırabileceklerdir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

29.12.2021 tarihinde değişiklik yapılan Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları uyarınca, Tezli yüksek lisans programlarını tamamlayan mezunlarımız, mezun oldukları dönemi takip eden ilk lisansüstü başvuru takviminde başvurmaları şartı ile doktora programlarına kontenjan dışı SINAVSIZ kayıtları yaptırabilirler.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

COVID-19 SALGINI SEBEBİYLE KAYIT DONDURMA BAŞVURU SÜRESİ UZATILMIŞTIR!

fbe.yildiz.edu.tr web adresimizde yer alan ilgili duyurumuza ulaşmak için tıklayınız

Kayıt Dondurma Başvuru Son Tarih: 12.11.2021 Cuma Saat: 23.59

16.09.2021 Tarihli Duyuru metnimiz aşağıdaki şekildedir:

2021-2022 Güz Dönemi Tezli ve Tezsiz Programlarımıza boş kalan kontenjan kadar kesin kayıt hakkı kazanan adayları tebrik ederiz. Kesin kayıt hakkı kazanan yedeklerin listesi için Tıklayınız.

Yedek kontenjan hakkı kapsamında, kaydolmak istedikleri programlarını seçen ve belge yükleme işlemlerini tamamlayan adayların evrak kontrolleri tamamlanmıştır. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları gereğince bazı programlarımızda kontenjan artırımı yapılmış olup kesin kayıt hakkı kazanan adayların yer aldığı nihai liste bu kapsamda oluşturulmuştur. Kesin kayıt hakkı kazanmış olan adayların aşağıda yer alan şartları en geç 21 Eylül 2021 Salı günü saat 16:00’ya kadar yerine getirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtları gerçekleşmeyecektir.

 

1) YÖK mevzuatı gereği aynı anda iki tezli lisansüstü programına kayıt yapılamaz. YÖK sisteminde tezli lisansüstü kaydı bulunan adayların diğer üniversitedeki kaydını en geç kayıt tarihleri içerisinde sildirmeleri gerekmektedir (YÖK sisteminde pasif kayıtlı görünenler de “kayıt silme” durumunda olmaları gerekmektedir.). Kayıtlı olunan diğer Üniversitedeki tezli lisansüstü programlarının kayıt silinme bilgisinin YÖK sistemine işlenmesinde gecikme yaşanması durumunda; üniversitenizden kayıt sildirme işleminin başlatıldığına dair elektronik olarak doğrulanabilir yazının online sistemimize yüklenmesi gerekmektedir. İlgili yazının ıslak imzalı olması durumunda ise resmî belgenin akademik takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde online sistemimize yüklenmesi; ayrıca kayıt tarihleri içerisinde belgenin aslının Enstitümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. (NOT: Kayıtlı olunan diğer Üniversiteden alınmış olan “kayıt silinme başvurusunun işleme alındığına dair belgenin” yükleneceği sistem: lisansustu.yildiz.edu.tr sistemine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak sol menüden “Talep İşlemleri/Talep Yap” kısmındaki “Diğer Üniversiteden kayıt sildirme belgesi yükleme” alan ismine tezli lisansüstü programınızın silinme işleminin başlatıldığına dair Üniversitenizden alınan resmi yazının yüklenmesi gerekmektedir) Bu işlemin en geç 21 Eylül 2021 Salı günü saat 16:00 ya kadar yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt gerçekleşmez. 

2) İkinci Öğretim Tezli YL veya İkinci Öğretim Tezsiz YL adaylarının kesin kayıt tarihlerinde harç ücretlerini ödemeleri ve ödeme işlemlerinin ardından lisansustu.yildiz.edu.tr sistemine giriş yaparak, lisansüstü başvuru/dekont girişi kısmına mutlaka dekont numarasını girmeleri gerekmektedir. Dekont numarasını girmeyen adayların kayıtları yapılmayacaktır. lisansustu.yildiz.edu.tr sisteminden kredi kartı ile online ödeme işlemini sadece Tezsiz Yüksek Lisansa kayıt yaptıracak adaylar yapabilecek olup dekont numarası girmelerine gerek bulunmamaktadır. Harç ücretleri bilgilendirmeleri için TıklayınızBu işlemin en geç 21 Eylül 2021 Salı günü saat 16:00’ya kadar yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt gerçekleşmez.

3) Yıldız Teknik Üniversitesi tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı adaylar, yedek olarak kaydolmak istediği programa kayıt işleminin gerçekleşebilmesi için; diğer YTÜ tezli lisansüstü kaydını sildirmek istediğini belirten dilekçeyi, E-devlet nüfus kayıt örneği ile birlikte lisansustu.yildiz.edu.tr sistemine kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra (sol üst köşede yer alan zarf imleci tıklanmalı) mesaj kategorisi olarak FBE/ARŞİV: İsa KÖKLÜ yü seçerek yüklemelidir. Bu işlemin en geç 21 Eylül 2021 Salı günü saat 16:00’ya kadar yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt gerçekleşmez.

4) Devlet Üniversitelerinde Örgün / Açıköğretim Lisans / Önlisans öğretim programlarında kayıtları olan yedek kesin kayıt hakkı kazanan adaylarımızın katkı payını ödemeleri gerekmektedir. Harç ücretleri bilgilendirmeleri için TıklayınızBu işlemin en geç 21 Eylül 2021 Salı günü saat 16:00'ya kadar yapılması gerekmektedir. NOT: Dekont numarası girişi yapılması gerekli değildir.

 

Yukarıdaki hususlarla ilgili sorunu olmayan Kesin kayıt hakkı kazanmış olan yedek adaylarımızın herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Kayıtlar yapılarak öğrenci numaraları e-posta ile gönderilecektir. Kayıt gerçekleştikten sonra Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından ders seçimi yapabilecekleri şifreleri kayıtlı e-posta adreslerine en geç 26 Eylül 2021 Pazar gününe kadar gönderilecektir. E-posta kontrolleri için gereksiz (spam) klasörünü kontrol etmeyi unutmayınız. 26 Eylül 2021 Pazar günü GSIS şifreleri kendilerine ulaşmayan öğrencilerimizin gsissifre@yildiz.edu.tr adresi ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

2021-2022 Güz Yarıyılı Tezli ve Tezsiz Lisansüstü Programlara Asıl Kayıtlar sonrası Boş Kalan Kontenjan Sayıları için Tıklayınız

03.09.2021 Tarihli duyurumuzda ilan edilmiş olan Tezli ve Tezsiz Lisansüstü Programlarının Asıl/Yedek Listeleri için Tıklayınız.

Asıl listelerde kayıt hakkı kazanmış olan adayların kayıt işlemleri tamamlanmıştır.

Yedek listedeki adaylar için online belge yükleme işlemleri başlamış olup belge yükleme işlemleri 13.09.2021 Pazartesi günü (Saat 12:00) sona erecektir. Yedek kontenjan hakkından kayıt olmak istedikleri programlarını yukarıdaki belirtilen tarih ve saate kadar seçen ve belge yükleme işlemlerini tamamlayan adayların kayıtları boş kalan kontenjan sayısı kadar üst sıradan başlayarak ön kayıt yapılacak ve boş kalan kontenjan kadar yedek listeden kayıt hakkı kazananlar ilan edilecektir. Harç ücreti ödeme işlemleri, ikinci lisansüstü programdan kayıt silme işlemleri, boş kalan kontenjan kadar yedek listeden kayıt hakkı kazananların ilan  edilmesinden sonra yapılmalıdır. Boş kalan kontenjan program tercihi ve belge yükleme kılavuzu için Tıklayınız

2021-2022 Bahar Dönemi lisansüstü programların online belge yükleme ve kayıt takvimi için tıklayınız: Tezli Programlar - Tezsiz Programlar

2021-2022 Bahar Yarıyılı Tezli ve Tezsiz Lisansüstü Programlarının ONLINE belge yükleme, kayıt işlemleri ve harç ücretleri hakkında detaylı bilgi ve bu işlemler sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar için Tıklayınız.

Lisansüstü online başvuru ve kayıt sistemimizde yaşanan aşırı yoğunluk sebebiyle bazı adaylarımız sisteme giriş yapamadıkları için asil-yedek listelerini görüntüleyememiştir. Bu sebeple asil-yedek listelerinin ilanı web sitemizde yapılmıştır. Asil-yedek listelerini görüntüleyebilmek için Tıklayınız.

Not: Adaylarımızın başvuru yapmış oldukları programlara ait asil-yedek listelerindeki sıralamaları, adaylarımızın genel değerlendirme sonucunda almış oldukları nihai puanlara göre sistem tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.

Asıl listede hak kazanmış olan adaylarımız için kesin kayıt online belge yükleme işlemleri başlamış olup 07.09.2021 tarihinde saat: 12:00 da sona erecektir. Online kayıt, belge yükleme işlemleri ve harç ücretleri hakkında aşağıdaki linkte yer alan bilgilendirme metnini mutlaka okuyarak belge yükleme işlemlerinizi yukarıda belirtilen tarihe kadar tamamlanması gerekmektedir. Evrak yükleme işlemini eksiksiz tamamlayan asil adaylarımızın kayıtları, evrak kontrol işlemlerinin ardından, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yapılacaktır.

2021-2022 Güz Dönemi Tezli ve Tezsiz Lisansüstü Programlarının ONLINE belge yükleme, kayıt işlemleri ve harç ücretleri hakkında detaylı bilgi ve bu işlemler sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar için Tıklayınız.

2021-2022 Güz Dönemi lisansüstü programların online belge yükleme ve kayıt takvimi için tıklayınız: Tezli Programlar - Tezsiz Programlar

Not: Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarının 6. maddesinin 6. fıkrası uyarınca, aşağıdaki programlarda kontenjan arttırımı yapılmıştır.

 • Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Doktora Programı T.C. Uyruklı Alan İçi Öğrenci Kontenjanı
 • Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Tarihi ve Kuramı Doktora Programı T.C. Uyruklu Alan İçi Öğrenci Kontenjanı
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Haberleşme Bütünleşik Doktora Programı T.C. Uyruklu Alan İçi Öğrenci Kontenjanı
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Haberleşme Doktora Programı Yabancı Uyruklu Alan İçi Öğrenci Kontenjanı
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Moleküler Biyoloji ve Genetik Bütünleşik Doktora Programı T.C. Uyruklu Alan İçi Öğrenci Kontenjanı
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Anabilim Dalı Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı T.C. Uyruklu Alan İçi Öğrenci Kontenjanı
 • Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programı T.C. Uyruklu Alan İçi Öğrenci Kontenjanı
 • Kimya Anabilim Dalı Analitik Kimya Tezli Yüksek Lisans Programı T.C. Uyruklu Alan İçi ve Alan Dışı Öğrenci Kontenjanı
 • İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı Doktora Programı T.C. Uyruklu Alan İçi Öğrenci Kontenjanı

Lisansüstü başvurularımız Tamamlanmış olup lisansüstü programlarımıza başvuru yapmış olan adaylarımızın değerlendirme süreçleri (Çevrim içi Yazılı Giriş Sınavı veya Sözlü Mülakat Tarih ve Saat Bilgileri) için tıklayınız.

Lisansüstü giriş sınavı uygulanacak olan programlarımızın giriş sınavları online.yildiz.edu.tr adresinden çevrimiçi yapılacaktır.

Yazılı sınava girecek olan adaylarımıza kullanıcı adı ve şifre bilgileri UZEM birimimiz tarafından yazılı sınav öncesinde sistemlerindeki sistemde kayıtlı olan mail adreslerine iletilecektir. Mail adreslerindeki spam klasörünüzü kontrol etmeyi unutmayınız. Yazılı sınav için kullanıcı adı ve şifreler en geç 31.08.201 saat:08:00 da iletilecektir. Yazılı sınava girecek olan adayarın 31.08.2021 saat:08:00 den itibaren  mail adreslerini kontrol etmeleri (spam klasörüne de bakınız) gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifresi gelmeyen adayların uzem@yildiz.edu.tr adresine 31.08.2021 saat:08:00 dan sonra mail atmaları gerekmektedir.

Sözlü sınava girecek olan adaylarımızın mülakatları online.yildiz.edu.tr adresinden yapılacak olup, sözlü sınav linkleri lisansüstü koordinatörlerimiz tarafından adayların sistemde kayıtlı olan mail adreslerine iletilecektir. Sözlü sınav günü sözlü sınav linki mail adreslerine gelmeyen adayların sınav saati öncesinde lisansüstü koordinatörülere mail atabilirler. (Lisansüstü Koordinatörlerin mail adresleri için tıklayınız.).

Online sınav sisteminin kullanımı konusunda UZEM biriminin oluşturduğu kılavuzlara buradan ulaşabilirsiniz.

 

Enstitümüz lisansüstü programlarına başvurular 24 Mayıs 2021 tarihinde başlamış olup 27 Ağustos 2021 (Son Başvuru Saat 13.00) tarihinde sona erecektir. Başvuru koşulları, kontenjanlar ve detaylı bilgi için Tıklayınız. Başvurular online (lisansustu.yildiz.edu.tr) olarak gerçekleştirilmektedir.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımıza başvuru ve kayıtlarda ALES ve Yabancı Dil Şartı aranmamaktadır. Başarı sıralaması Lisans AGNO'suna göre yapılacaktır. 

 

COVID-19 Küresel Salgını nedeniyle, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında, öğretim dili Türkçe olan yüksek lisans programlarına başvuru ve değerlendirme işlemlerinde Yabancı Dil Şartı aranmamaktadır.

 

Önemli Not:

Transkriptinde sadece 100'lük not ortalaması olan adayların 100'lük notlarını; iki not ortalaması da (100'lük ve 4'lük) olan adayların ise 4'lük not ortalamalarını girmeleri gerekmektedir. Transkriptinde her iki not ortalaması olan adaylar, 100'lük notlarını girdikleri takdirde kayıt haklarını kaybederler. Değerlendirmeler YÖK'ün belirlediği denklik tablolarına göre yapılmaktadır.

 

"YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği:  (Ek:RG-10/6/2020-31151) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz." hükmü gereğince ek süre talepleri 05.10.2020 tarihinde başlayacak olup 16.11.2020 tarihinde son bulacaktır. Sadece Tez aşamasında olan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri başvuru yapabilirler. Başvuru yapacak olan öğrencilerimizin aşağıdaki durumları dikkate almaları gerekmektedir.

1) Sadece Tez Aşamasında Olan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Başvuru Yapabilirler.

a) Doktora Tez Aşaması: Tez Önerisinden Başarılı Olmak

b) Tez Aşaması Tezli Yüksek Lisans: Ders Yükünü Tamamlamış Olmak (Kayıtlı olunan yüksek lisans programın minumum zorunlu ve seçmeli dersleri dahil)

2) 2020-2021 Güz Dönemi Harç Borcunu Ödemiş Olmak (Harç borcu olanların ek süre talepleri kabul edilmeyecektir)

3) Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri Ek Süre Talebinde Bulunamaz.

4) Ek Süre Talebi Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Kabul Edilen Öğrencilerimizin  Azami Sürelerine 1 Dönem Eklenecektir.

5) Ek Süre Talebi Yapmış olan Tez Aşamasındaki Öğrencilerimizin 2020/2021 Güz Döneminde YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Senato Uygulama Esaslarında yer alan yükümlülüklerini (Tez ve Uzmanlık Alan Dersleri Seçimi, Tez İzleme Komitesi Raporu vb.) yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Yukarıdaki Şartları Sağlayan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimiz kullanıcı adı ve şifreleri ile online sisteme (lisansüstü.yildiz.edu.tr) giriş yaparak "Talep İşlemleri" ve "Talep Yap" kısmında yeni talep oluşturmaları ve kaydetmeleri yeterlidir. Yapılan işlem sadece başvuru işlemi olup nihai karar başvuru bittikten sonra Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verecektir.

YTÜ Sınav Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen YTÜ Çevrim İçi Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklanmış olup, sonuç belgenizi http://sinav.yildiz.edu.tr/ sayfasından alabilirsiniz.

Asil/Yedek ilanından sonra kayıt tarihleri arasında (asil kayıtlar asil kayıt tarihlerinde, yedek kayıtlar yedek kayıt tarihlerinde) kayıt evraklarıyla beraber yabancı dil belgenizi de yükleyebilirsiniz. Mail, online soru vs şeklinde belgenizi göndermeyiniz.  

Pandemi süresince tüm belgeler (transkript, öğrenci belgesi vb.) lisansustu.yildiz.edu.tr adresinden "Belge Talep" den

yapılacak olup, online sistemde kayıtlı mail adrsinize gönderilecektir.

2019-2020 Güz Dönemi ve Güz Dönemi Uzatma öğrencilerinin benzerlik raporu oluşturabilmeleri için Turnitin sisteminde hesap oluşturması gerekmektedir. Sınıf Numarası: 24920276, Sınıf Kayıt Anahtarı: 3833108 girerek “2019-2020 Güz Dönemi Uzatma Jüriye Teslim/Savunma Sonrası Kabul Edilen” sınıflarını görüntüleyebilirsiniz.

2019-2020 Bahar Dönemi mezuniyet başvuru sürecinde Turnitin’e tez yüklemek için Turnitin sisteminde hesap oluşturmanız gerekmektedir. Sınıf Numarası: 24920276, Sınıf Kayıt Anahtarı: 3833108 girerek “2019-2020 Bahar Dönemi Jüriye Teslim/Savunma Sonrası Kabul Edilen” sınıflarını görüntüleyebilirsiniz.

Turnitin sisteminde daha önceden bir hesabınız varsa ve ilgili sınıfı görüntüleyemiyorsanız, ekranda “ bir sınıfa kaydol” veya “enroll in a class” butonuna basarak ilgili dönemin Sınıf Numarası ve Sınıf Kayıt Anahtarı girip ödevinizin (döneminizin) bulunduğu sınıfı görüntüleyebilirsiniz.

2019-2020 Güz Dönemi Mezuniyet Başvurusu Yapmış ve Mezuniyet Süreci Devam Eden Öğrencilerimizin Süreçleri ile ilgili Detaylar için Tıklayınız.

COVID-19 Salgını sebebiyle Haziran ayından itibaren lisansüstü süreçlerin (Mezuniyet, Doktora Yeterlik Sözlü Sınavları, Doktora Tez Öneri Sınavları ve Tez İzleme Komitesi Ara Raporları) online olarak yürütülmesi ile ilgili detaylar belirlenmiştir. İlgili süreçler için Tıklayınız

2019-2020 Bahar Dönemi güncel mezuniyet başvuru takvimimize fbe.yildiz.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 2019-2020 Bahar Dönemi için bu tarihler haricinde farklı bir başvuru tarihi ilan edilmeyecektir.  İlk tez tesliminin ne şekilde yapılacağı mezuniyet sürecinde fbe.yildiz.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

 

Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencilerimizin dilekçeleri eğitim aşamalarına göre incelenmekte ve ders aşamasında olan öğrencilerimizin kayıt dondurma talepleri Enstitü Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülerek karar alınmaktadır. 29.04.2020 tarihli EYK kararı ile ders aşamasında olan bir kısım öğrencimizin kayıt dondurma kararları alınmış ve Ananilim dallarına EBYS aracılığı ile iletilmiştir. Henüz EYK kararı alınmamış ders aşamasındaki öğrencilerimizin durumları incelenerek yapılacak olan EYK toplantısında görüşülerek karara bağlanacaktır. Tez aşmasında olan öğrencilerimizin kayıt dondurma talepleri ise YÖK kararı gereği danışmanlarının onaylarının alınabilmesi için Anabilim dallarına EBYS aracılığı ile yazılmaktadır. Danışman onayı olumlu olan tez aşamasındaki öğrencilerimizin de kayıt dondurma kararları Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek nihai karar için Üniversite Yönetim Kuruluna sunulacaktır. En kısa sürede alınan kararlar GSIS otomasyon sistemine işlenecektir.

 

Kayıt dondurma talepleri kabul edilen ve 2019-2020 Bahar Dönemi harç ödemelerini yapan öğrencilerimiz için Sağlık Kültür Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuru için Tıklayınız.

COVID-19 Salgını sebebiyle, lisansüstü programlarımıza başvuru ve kayıt takviminin (yabancı dil sınavı, başvuru, kayıt, ders kayıt takvimi) güncelleme çalışmaları devam etmekte olup güncellenmiş takvim en kısa sürede web sitemizde ilan edilecektir. 

Yapmış olduğumuz duyurular neticesinde 24.04.2020 tarihine kadar COVID-19 Salgın sebebi ile kayıt dondurma dilekçeleri alınmıştır. Belirtilen tarih sona erdiğinden dolayı COVID-19 Salgın sebebi ile kayıt dondurma talebi dilekçe yükleme kategorisi kapatılmış olup başvuru talebi sonlandırılmıştır. Kayıt dondurma talep dilekçelerini sistemimize yükleyen öğrencilerimizin dilekçeleri incelenerek yapılacak olan Enstitü Yönetim Kurulu toplantımızda nihai karar verilecektir. Web adresimizde ilgili başvuru sonuçları ayrıca duyurulacaktır. Öğrencilerimizin nihai karar verilene kadar UZEM aracılığı ile derslere devam etmeleri tavsiye edilir.

COVID-19 Salgını sebebi ile kayıt dondurma dilekçelerin yüklenmesi için süre uzatılmıştır. Dilekçelerin yüklenmesi için son tarih 24.04.2020 Cuma günüdür. Kayıt dondurma dilekçeleri YÖK mevzuatı ve kararları doğrultusunda öğrencilerimizin durumlarına göre değerlendirilerek nihai karar Enstitü Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetimi tarafından verilecektir. Öğrencilerimiz, nihai kayıt dondurma kararı verilene kadar UZEM üzerinden verilen derslerine devam etmeleri gerekmektedir.

COVID-19 küresel salgın nedeniyle ikametgahlarına dönen öğrencilerimizin, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları sağlamakta zorlanabilecekleri öngörüldüğünden, uzaktan eğitimle devam edemedikleri dersler nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için 31.03.2020 tarihli ve 75850160-104.01.02.04-E.24625 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı yazısına istinaden tüm lisansüstü öğrencilerimiz, 2019-2020 Bahar dönemi için 24.04.2020 tarihine kadar kayıt dondurma talebinde bulunabilirler(Kayıt dondurulan dönem azami süreden sayılmayacaktır.)

NOT: 2019-2020 Bahar dönemi için harç ücreti olan ve ödeme takvimi içerisinde harç ücretini ödemeyen öğrencilerimizin kayıt dondurma talepleri kabul edilmeyecektir.

NOT: Bu süreçte tez döneminde olup 2019-2020 Güz Dönemi sonu itibari ile azami süresi biten ve mevzuattaki süreleri kullanarak mezuniyet işlemleri devam eden yüksek lisans öğrencileri kayıt dondurma talebinde bulunamayacak olup eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecektir.

Kayıt Dondurma Başvuru Son Tarih: 24.04.2020 Cuma

Kayıt Dondurma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru dilekçeleri fiziksel ortamda alınmayacak olup  lisansustu.yildiz.edu.tr adresinden başvurular alınacaktır. Talep için şifre ve kullanıcı adı ile sisteme giriş yaptıktan sonra sol üst köşede yer alan mesaj sembolü kısmından, mesaj kategorisi olarak “COVID-19 Salgını Sebebi ile Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi Yükleme” seçeneğini seçin. İlgili mesaj metnine kayıt dondurmak istediğinizi belirterek “Yeni Ek Ekleme” kısmından kayıt dondurma talebinizin yer aldığı imzalı ve tarihli dilekçenizi yükleyiniz (Kayıt Dondurma Örnek Talep Dilekçesi Ek'te mevcuttur ). Dilekçenizde COVID-19 salgını sebebi ile kayıt dondurmak istediğinizi, öğrenci numaranızı, ad, soyad, program ve iletişim bilgilerinizi mutlaka belirtiniz. Başvuru son tarihi olan 24.04.2020 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Dilekçeyi çıktı alacak durumda değilseniz; "A4" boyutundaki boş bir kağıda, örnek dilekçede yer alan tüm bilgi ve ifadelerin okunaklı el yazısı ile yazılıp imzalandıktan sonra akıllı telefonlar ile taranarak yükleyebilirsiniz)

Kayıt dondurma talep dilekçesi vermek istemeyen öğrencilerimizin süreçleri aşağıdaki şekilde ilerleyecektir:

 1. Doktora yeterlik sözlü sınavları haziran ayına ertelenmiştir. Haziran ayında ilgili süreç tekrar değerlendirilerek gerektiğinde doktora sözlü sınavların dijital yöntem ile yapılmasına karar verilebilecektir. 2019-2020 Bahar döneminde Doktora yeterlik yazılı sınavdan başarılı olmuş olan öğrencilerimiz bu dönem kayıt dondurma talebinde bulundukları takdirde 2020-2021 Güz Döneminde sadece doktora yeterlik sözlü sınavına gireceklerdir. Yeterlik Yazılı sınavdan başarısız olan öğrencilerimiz ise kayıt dondurma talebi yapmaları durumunda ise 2020-2021 Güz Döneminde yazılı sınav aşamasından başlayarak tekrar doktora yeterlik sınavına gireceklerdir.
 2. Doktora tez öneri sınavına girmesi gereken öğrencilerimizin tez öneri toplantı tarihleri de Haziran ayına ertelenmiştir. Haziran ayında ilgili süreç tekrar değerlendirilerek gerektiğinde doktora tez öneri sınavların dijital yöntem ile yapılmasına karar verilebilecektir.
 3. Tez izleme komite toplantıları Mayıs ayında yapılmayarak Haziran ayına ertelenmiştir. Haziran ayında ilgili süreç tekrar değerlendirilerek gerektiğinde doktora tez izleme toplantılarının dijital yöntem ile yapılmasına karar verilebilecektir.
 4. 10 Nisan tarihindeki mezuniyet başvurumuz kaldırılmış olup mezuniyet başvuruları 18 Mayıs tarihinde lisansustu.yildiz.edu.tr adresinden alınacaktır. 2020-2021 Güz Dönemi lisansüstü kayıt takviminde güncelleme yapılacak olup 18 Mayıs tarihinde mezuniyet başvurusu yapacak olan öğrencilerimiz doktora kayıtlarından önce mezun olabileceklerdir. Mezuniyet süreçlerinin nasıl yürütüleceği mezuniyet başvuru sonrasında ayrıca duyurulacaktır.
 5. 2020-2021 Lisansüstü başvuru ve kayıt takvimimiz ileri bir tarihe alınacak olup WEB adresimizden bu konudaki duyuruları takip ediniz.
 6. Tez savunma sınavından başarılı olmuş olan öğrencilerimizin ciltli tez teslimleri için mevzuatta belirtilen süreler Haziran aynına kadar durdurulmuştur. Ancak ilgili öğrenciler tez teslim yapmak isterlerse danışmanlarının onayını almak şartıyla tezlerini teslim edebilirler. Tez teslim öncesinde tez şablon kontrolü Enstitümüz araştırma görevlileri tarafından dijital ortamda yapılacaktır. Bez Ciltli bastırmak istediğiniz tezin pdf halini randevu almış olduğunuz araştırma görevlilerine mail ortamında göndermeniz gerekmektedir. Kontrol sonrasında görevli personelimiz sizlere düzeltme yapılacak kısımları iletecektir. Not: Bu süreçte tez kontrol randevusu yalnızca FBE asistanları tarafından verilecektir. NOT: lisansustu.yildiz.edu.tr adresinden mezuniyet başvurusu yapmış olan ve mezuniyet süreçleri devam eden (tez savunma, uzatma sonrası tez savunma, tez teslim vs.) öğrencilerimizin mezuniyet süreçleri için işleyen mevzuatta belirtilen süreler COVID-19 sebebi ile durdurulmuştur.  COVID-19 sebebiyle ile durdurulmuş olan süreler lisansustu.yildiz.edu.tr sisteminde yer alan mezuniyet süreçlerinize henüz eklenmemiş ise, sistem tarafından otomatik olarak gönderilmekte olan e-mailleri dikkate almayınız.
 7. Kayıt dondurma talebi yapmamış olan ve 18 Mayıs 2020 tarihinde mezuniyet başvurusunda bulunacak olan Yüksek Lisans öğrencilerimizden yayın şartı olarak konferans/sempozyum katılım belgesi yerine tezinden çıkan bilimsel çalışmanın kabul belgesi yeterli olacaktır. 30 Haziran 2020 tarihinden önce düzenlenecek olan bir konferansa/sempozyuma bildirisini göndermiş ancak kabul belgesini alamadan konferans ertelenmiş veya iptal edilmiş ise ilgili konferansa bildirisini gönderdiğini ispatlayan doküman ile de mezuniyet başvurusu yapabilirler. Bir konferansa ya da sempozyuma teziyle ilgili bildiri göndermiş ancak kabul belgesine alamadan ilgili bilimsel etkinlik ertelenmiş veya iptal edilmiş öğrenciler hakkında ise Enstitü Yönetim Kurulu ayrıca bir değerlendirme süreci yürütecektir. Her iki durum için başvuru esnasında durumu anlatan bir dilekçe ve ekinde Bildiri Kabul Metni/Bildiri Teslim Edildi yazısı, ilgili konferansın iptal edildiğini ya da ertelendiğini belirten duyuruyu ya da ekran görüntüsünü dilekçelerine ekleyerek sisteme yüklemelidirler.  Yukarıda belirtilen durumların kabul edilebilmesi için ilgili konferansların ertelenme veya iptal olmadan önceki düzenlenme tarihi en geç 30 Haziran 2020 olmalıdır.

 

 1. 2019-2020 Bahar dönemi için Erasmus kapsamında yurt dışında bulunmuş ve salgın sebebi ile ülkeye dönüş yapmış olan öğrencilerimiz 2019-2020 bahar dönemi ERASMUS feragat dilekçelerini (döndükleri tarihi belirterek) ERASMUS Koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Ayrıca 2019-2020 bahar dönemi kayıt dondurma dilekçelerini 19.04.2020 tarihine kadar  lisansustu.yildiz.edu.tr  adresine yükleyebilirler.

 

Covid-19 Salgını süresince Enstitümüze e-posta/mesaj göndermek için tıklayınız.

 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ.

Ana Sayfa

Yıldız Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Alert

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at tellus sed mauris mollis pellentesque nec a ligula. Quisque ultricies eleifend lacinia. Nunc luctus quam pretium massa semper tincidunt. Praesent vel mollis eros. Fusce erat arcu, feugiat ac dignissim ac, aliquam sed urna. Maecenas scelerisque molestie justo, ut tempor nunc.

DANGER!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at tellus sed mauris mollis pellentesque nec a ligula. Quisque ultricies eleifend lacinia. Nunc luctus quam pretium massa semper tincidunt. Praesent vel mollis eros. Fusce erat arcu, feugiat ac dignissim ac, aliquam sed urna. Maecenas scelerisque molestie justo, ut tempor nunc.

Success

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at tellus sed mauris mollis pellentesque nec a ligula. Quisque ultricies eleifend lacinia. Nunc luctus quam pretium massa semper tincidunt. Praesent vel mollis eros. Fusce erat arcu, feugiat ac dignissim ac, aliquam sed urna. Maecenas scelerisque molestie justo, ut tempor nunc.

Warning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at tellus sed mauris mollis pellentesque nec a ligula. Quisque ultricies eleifend lacinia. Nunc luctus quam pretium massa semper tincidunt. Praesent vel mollis eros. Fusce erat arcu, feugiat ac dignissim ac, aliquam sed urna. Maecenas scelerisque molestie justo, ut tempor nunc.

Information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at tellus sed mauris mollis pellentesque nec a ligula. Quisque ultricies eleifend lacinia. Nunc luctus quam pretium massa semper tincidunt. Praesent vel mollis eros. Fusce erat arcu, feugiat ac dignissim ac, aliquam sed urna. Maecenas scelerisque molestie justo, ut tempor nunc.

Danger

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at tellus sed mauris mollis pellentesque nec a ligula. Quisque ultricies eleifend lacinia. Nunc luctus quam pretium massa semper tincidunt. Praesent vel mollis eros. Fusce erat arcu, feugiat ac dignissim ac, aliquam sed urna. Maecenas scelerisque molestie justo, ut tempor nunc.

Some Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at tellus sed mauris mollis pellentesque nec a ligula. Quisque ultricies eleifend lacinia. Nunc luctus quam pretium massa semper tincidunt. Praesent vel mollis eros. Fusce erat arcu, feugiat ac dignissim ac, aliquam sed urna. Maecenas scelerisque molestie justo, ut tempor nunc.